Okov

Početna / Okov

OKOV

OKOV STUBLINA

Stublina je domaća firma koja je višegodišnjim iskustvom i originalnim tehničkim rešenjima postala jedna od lidera u Evropi iz oblasti proizvodnje okova za alunimijumsku stolariju. Moderan dizajn i originalna tehnička rešenja ispunjavaju zahteve kupca. Okovi Stublina ispunjavaju zahteve međunarodnih standarda, verifikovan od strane akreditovanih institucija prema DIN EN i RAL-RG standardima.


Roto okov
ROTO OKOV

Roto okov je jedan od najpopularnijih okova za PVC stolariju u Evropi. Okretno-nagibna tehnologija omogućava okretanje i nagibanje prozorskog krila sa jednim potezom ručice. Roto NT je jedan od najuspešnijih Okretno-nagibnih sistema u celome svetu...

U sistemu Roto NT, sve unutrašnje komponente su integrisane i povezane preko centralnog sistema za zaključavanje. Sistem nudi visok nivo sigurnosti u osnovnoj verziji. Veoma ga je lako montirati i namestiti tako da omogućava jednostavno povezivanje mehaničkih i elektronskih komponenti, npr. alarm protiv provale u objekat, termostat i sistem za kontrolu ventilacije u objektu. Elegantan srebrni format predstavlja Roto NT nepogrešivim izborom...

Roto NT mehanizam može biti korišćen u širokom opsegu veličina prozora i oblika. Tri ugaona prenosnika sa pečurkom (ptuljkom) zajedno sa zadnjim zaključavanjem predstavljaju standard i efikasnu garanciju protiv provale. Za povećanje bezbednosti, jednostavna prepravka i montaža dodatnih elemenata je moguća na licu mesta. Roto NT-ov inteligentan sistem i dizajn omogućava jednostavnu ugradnju...

Roto okov

Roto NT Okretno-nagibni okov je po nemačkom standardu DIN V ENV 1627-1630 ocenjen je najvišom ocenom. U okviru ovog testa obuhvaćen je ceo prozorski sistem. Visok nivo integrisane sigurnosti i inteligentni dizajn znatno minimizuje gubitke. Roto NT nudi mogućnost podizanja bezbednosti na najviši nivo počev od samog starta montaže. Prema potrebi, dodatne komponente mogu da se montiraju veoma jednostavno...

Ušteda tokom rada automatski se odnosi na povećanje profitabilnosti. Roto NT je uspešno testiran i sertifikovan od strane instituta za prozore u Rozenhajmu u skladu sa standardom DIN 18104-2 za protiv-provalne zaptivajuće sisteme...

Ceo sistem zaključavanja pokreće se u dva smera u postavljenom kanalu. Prednost je da čak i spoljna površina ima izvanredan estetski izgled i glatku površinu. Lakoća rada sa okovom Roto NT je primerna: podizač krila koji se montira na prozor, pored osnovne funkcije da podiže krilo prozora koje tokom vremena spadne, ima i funkciju da spreči nagibno otvaranje u trenutku kada je prozor otvoren u okretnom položaju. Time sprečava da dodje do pada prozora i eventualne povrede. RotoSil, površinska zaštita okova, pored elegantnog izgleda takođe ima i anti-korozivnu zaštitu, koja je najbitnija . Kip pozicija prozora omogućava razmenu vazduha i lako ventiliranje. Specijalno dizajnirana kipujuća makaza omogućava krilu prozora dve različite dubine kipa.

Pored toga makaza ima i drugu veoma bitnu funkciju da obezbedi bezbedno otvaranje krila prozora prilikom naglog povlačenja, kako ne bi došlo do ispadanja krila. Pored svega ostalog okov Roto NT može veoma lako da se integriše sa različitim elektronskim uređajima iz oblasti obezbeđenja prostorija i protiv-provalnog sistema...

Profesionalna usluga, iskusni majstori, najpovoljnije cene.