synego

REHAU je stvorio odličnu kombinaciju. Upotrebio je sva svoja iskustva, napravio sinergiju u kombinaciji sa najnovijim zahtevima tržišta i iskoristio ih u 80-milimetarskom sastavu profila, te ga predstavio pod nazivom SYNEGO.
SYNEGO profil svrstao se u sredinu, između već poznatih EURO Design 70 Brillant i GENEO. Ukoliko želite više od obične adaptacije stambenog prostora i optimalno rešenje za visoku energetsku efikasnost, ovo je pravi profil za vas.

• dubina ugradnje: 80 mm
• broj komora: 6/7 komora (krilo/štok)
• dihtung gume: 3
• odlična toplotna izolacija sa koeficijentom prolaza toplote Uf ≤ 1,0 W/m²K
• protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 3
• propustljivost vazduha: 4 (EN 12207)
• otpornost na udare kiše: 9A (EN 12208)
Široka paleta profila poznata REHAU kvaliteta sa HDF (High Definition Finishing) površinskom obradom, ekonomičan klasični PVC profil SINEGO profil je dostupan sa punom paletom boja koju REHAU nudi. Prilikom razvoja SYNEGO profila maksimalna pažnja posvećena je održivosti i energetskoj efikasnosti.

SERTIFIKAT REHAU SYNEGO
SERTIFIKAT REHAU SYNEGO
SERTIFIKAT REHAU SYNEGO
SERTIFIKAT REHAU SYNEGO
CENOVNIK