Zeleni kredit – samo 4% kamate na godišnjem nivou

Za iznos profakture od 750€ učešće od 30% iznosi 225€ pri čemu je kreditiran iznos 525€

Kredit za energetsku efikasnost odobrava se građanima za najširi spektar radova, među kojima su zamena spoljašnje stolarije. Investiranjem u ovakvu vrstu projekata građanima se na taj način omogućava da ostvare značajne uštede troškova energije, utičući tako na sopstveni kvalitet stanovanja i doprinoseći zaštiti životne okoline.

Dokumentacija potrebna za kredit:

  • Profaktura naše firme
  • Zahtev za kredit (overava se u službi za obračun zarada)
  • Saglasnost za pribavljanje izveštaja iz kreditnog biroa
  • Administrativna izjava u dva primerka
  • Isplatni (obračunski) listići od posledje tri plate

Sve potrebne obrasce za podnošenje kredita možete preuzeti ovde:

profil-slider

• Učešće minimum 30% od vrednosti profakture

Primer:
Za iznos profakture od 5.000€ učešće od 30% iznosi 1.500€ pri čemu je kreditiran iznos 3.500€
Za iznos profakture od 3.000€ učešće od 30% iznosi 900€ pri čemu je kreditiran iznos 2.100€
Za iznos profakture od 1.000€ učešće od 30% iznosi 300€ pri čemu je kreditiran iznos 700€
• Troškovi obrade zahteva za kredita iznose 1% jednokratno (minimum 1.000,00 rsd)

Kredit je izražen u eurima a tačan iznos za otplatu u dinarima biće obračunat prilikom realizacije kredita.

Ekspoziture HALKBANK banke gde možete realizovati Vaš kredit:

Filijala Beograd
Cara Dušana 78-80
11000 Beograd
011/30-32-400; 011/30-32-470

Filijala Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 144V
11070 Novi Beograd
011/22-52-955

Kontakt osoba: Gordana Rajić


Filijala Kalenić
Kalenićeva 2
11000 Beograd
011/30-87-182
Kontakt osoba: Marina Fet

Filijala NEW MILL, Beograd
Bulevar Vojvode Mišića 15
11000 Beograd
011/71-57-656

Kontakt osoba: Marija Todorović


Filijaja Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 82
21000 Novi Sad
021/66-12-744; 021/66-13-388

Halkbanka

 

Halkbanka iz Turske je u maju 2015. godine postala većinski vlasnik Čačanske banke. Promena vlasništva uslovila je promenu imena i sedišta Banke. Novo ime Banke je Halkbank a.d. Beograd, sa novim sedištem u Beogradu, u ulici Bulevar Milentija Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd.